Loreal Tasarım Yarışması
STEP 01> Loreal Ürün Tasarımı Yarışmasına katılılan öğrencilerin çizimleri
STEP02,03> Çizimden yola çıkılarak yaratılan 3 boyutlu model, ürün malzemesi ve etiketi